Billeder fra Floraklubbens tur til Christiansfeld den 16. september 2020

Generalforsamling i Floraklubben 4. marts 2020

Floraklubbens tur til Samsø den 4. juni 2019

Påskehygge april 2019

Forårsfest den 27. marts 2019

Bal i foreningen 2019

Fællesspisningen søndag den 27. januar 2019