Ordinær Generalforsamling i Den røde Sal

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 13.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Nedsættelse af stemmeudvalg
 3. Beretning
 4. Regnskab 2018 og budget for 2019
 5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
 6. Kontingent – fastsættelse af kontingent for 2020
 7. Valg af formand for 2 år.
  På valg er Annie Terp Thomsen
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er Ellen Christensen, og Bent Ginnerskov Jensen
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  På valg er Jørgen Pedersen og Ingelise (Lise) Schmidt
 10. Valg af 1 revisor for 2 år
  På valg er Kirsten Folsø
 11. Valg af 1 revisorsuppleant
  Vakant
 12. Valg af delegerede til Dansk Seniorer
 13. Eventuelt