i Den røde Sal, Midtgården onsdag den 14. marts 2018 kl. 13.30.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Nedsættelse af stemmeudvalg

 3. Beretning

 4. Regnskab 2017 og budget for 2018

 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 6. Kontingent – fastsættelse af kontingent for 2019

 7. Valg af formand for 1 år
  Bent Ginnerskov Jensen afgår

 8. Valg af kasserer for 2 år
  På valg er Agnes Johansen (modtager genvalg)

 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er Ellen Toldshøj, Viggo Svendsen og Teddy Pedersen (modtager genvalg)

 10.  Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år

 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  På valg er Jørgen Pedersen (ønsker genvalg) og Peter Sellau (ønsker ikke genvalg)

 12. Valg af 1 revisor for 2 år
  På valg er Jonna Hede

 13.  Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
  På Valg er Lars Jørgensen

 14. Valg af delegerede til Danske Seniorer

 15. Eventuelt